Poprvé v MŠ – jak dítěti pomoci?

 • Zůstaňte s dítětem ve třídě
  Pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Budete mu oporou a dáte mu pocit bezpečí.
 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ
 • Přibalte mu mazlíčka
  Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku.
 • Používejte stejné rituály
  Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Rozlučte se krátce
  Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • Buďte citliví a trpěliví
  Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
  Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku.
 • Komunikujte s učitelkou
  Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte
 • Pozitivně je motivujte
  Neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.

Poprvé v MŠ – co byste nikdy neměli dělat…

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Co by dítě mělo umět

 • obouvat a zouvat bačkorky a boty (tkaničky zaváže p.učitelka)
 • poznat si svoje oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (učitelka pomůže, ale dítě by mělo mít samo snahu)
 • při jídle vydržet sedět u stolu
 • samo jíst lžící
 • pít ze skleničky
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • používat záchod – včas si říci

Rodiče, buďte trpěliví, ale důslední. Nelekejte se, jestli dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni. V klidu nacvičujte, co je třeba, učte je samostatnosti. Odměnou Vám budou dosažené dovednosti Vašich dětí.

Dítě 3 – 4 roky:

Rozumový vývoj

Asi ve věku 3 – 3,5 roku umí dítě říct své jméno a jména svých blízkých. Zná již více jak 1 000 slov. Správně řadí slova ve větě a začíná tvořit souvětí. V necelém čtvrtém roku zpaměti říká jednoduché básničky.


Dítě by mělo umět:

 • pojmenovat své blízké, poznat zvířata, činnosti
 • vyjádřit svoje potřeby a přání
 • umět říkadla, nejprve s druhou osobou, postupně samo
 • soustředit se na krátký text
 • rozlišovat různé zvuky
 • umístit předměty (v, na, do)
 • dávat tvary do shodných otvorů.


Tělesný vývoj

Dítě potřebuje dostatek tělesné aktivity a každodenní pobyt venku (záleží na počasí).


Dítě by mělo umět:

 • zvládnout plynulou chůzi se správnými pohyby paží
 • při chůzi překračovat nízké překážky
 • vyhýbat se překážkám
 • správně držet a používat lžíci a hrníček.


Rodiče by měli vést dítě:

 • k hygienickým návykům při umývání a utírání
 • správně používat WC
 • používat kapesník, dávat ruku při kašli před pusu
 • oblékat a svlékat, ukládat oděv a boty na určená místa
 • obout a vyzout boty
 • uklízet hračky.


Mravní a citový vývoj

Rodiče by měli:

 • podporovat samostatnost
 • podporovat radost, chválit, při neúspěchu povzbuzovat
 • učit základní pravidla chování (neubližovat, navázovat kontakt s dětmi) a zdvořilostní návyky (poděkovat, pozdrav…)
 • upozorňovat na bezpečnost (při přecházení přes silnici, cizí psi, neznámí lidé…)Výtvarný projev
Rodiče by mělI dítě také vést k výtvarné činnosti, rozvíjet dětskou představivost a fantazii. Důležité je nezasahovat do „díla“ dítěte, jen jemně upozornit a podporovat individualitu výtvarného projevu. Také je zapotřebí sledovat a opravovat správné držení těla při práci u stolu, správný úchop psacích potřeb.

Dítě by mělo umět:

 • spontánně kreslit
 • umět říci, co nakreslilo
 • pracovat s pastelkami

Dítě 4 – 5 let:

Rozumový rozvoj

Řečový projev by měl být gramaticky správný. Stále přesněji poznává barvy. Ve větší míře začíná užívat „šikovnější“ ruku. Jestliže dítě zjevně dává přednost levé ruce, nezasahujeme do přirozeného vývoje a dítě nepřecvičujeme! Umí 1 500-2 000 slov. Používá stále více přídavná jména a slovesa. Ve výslovnosti ještě mohou přetrvávat některé nepřesnosti.

Dítě by mělo umět:

 • znát své jméno a příjmení, věk a své bydliště
 • znát jména kamarádů
 • znát základní pravidla chování na ulici a umět správně reagovat na červený a zelený signál semaforu
 • pojmy – před, za, nad, vedle, mezi
 • samostatně splnit jednoduchý úkol
 • rozlišovat kladné a záporné vlastnosti postav
 • poznat tvary – kruh, čtverec, trojúhelník.


Tělesný vývoj

Dítě potřebuje dostatek pohybové aktivity.Rodiče by měli vést dítě ke správnému držení těla, zdokonalování běhu, skoku, házení a lezení. Zapotřebí je také každodenní pobyt venku.

Dítě by mělo umět:

 • chodit po schodech bez držení, střídat nohy
 • skoky na místě snožmo
 • přeskočit nízkou překážku z místa i při běhu
 • koulet míčem k danému cíli, vyhazovat míč do výšky, házet míč do koše
 • stoj na jedné noze (stačí krátce)
 • chodit vyrovnaně a plynule se správnými pohyby paží.


Pracovní rozvoj

Dítě by mělo umět:

 • samo používat kapesník
 • obout a vyzout boty
 • složit a uložit oblečení a boty na určené místo.


Mravní a citový vývoj

 • vést děti ke zdvořilému chování k ostatním dětem i dospělým
 • odstraňovat sobeckost dětí
 • usilovat o samostatnost, opatrnost, nebojácnost, ohleduplnost, vytrvalost a rozhodnost při různých činnostech.


Dítě by mělo umět:

 • dodržovat pravidla chování
 • domluvit se s ostatními
 • říci vlastní potřebu, přání
 • o něco požádat
 • udržovat pořádek ve věcech, zejména hračkách.


Výtvarný projev

Dítě by mělo umět:

 • kreslit dle své volby i podle zadání
 • nanášet barvu při malování
 • kreslit, malovat přes celou plochu papíru.