Vstup do mateřské školy je pro děti a jejich rodiče velkou změnou. Tato změna s sebou přináší spoustu zážitků a nových pocitů, se kterými se dítě mnohdy ještě nesetkalo – vstup do neznámé budovy, vstup mezi cizí lidi (děti i dospělé), dítě se musí přizpůsobit novému režimu, naučit se komunikovat s „novou autoritou“ paní učitelkou a je odloučeno od rodičů.

 

    Každé dítě na tyto nové pocity reaguje individuálně – některé pláčem, některé volí formu protestu (vztek, agrese), jiné se zapojí bez problému.

 

    Často se děti do mateřské školy těší, počáteční fáze vstupu do školky proběhne dobře, ovšem po několika dnech, když dítě pochopí pravidelnost docházky, začne reagovat jinak. Buďte trpěliví, Vaše trpělivost a podpora pomůže dítěti překonat počáteční obtíže a bude do školky chodit rádo.

 

ADAPTAČNÍ PLÁN NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ

CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT PŘED VSTUPEM DO ŠKOLKY