Vstup do mateřské školy je pro děti a jejich rodiče velkou změnou. Tato změna s sebou přináší spoustu zážitků a nových pocitů, se kterými se dítě mnohdy ještě nesetkalo – vstup do neznámé budovy, vstup mezi cizí lidi (děti i dospělé), dítě se musí přizpůsobit novému režimu, naučit se komunikovat s „novou autoritou“ paní učitelkou a je odloučeno od rodičů.

 

    Každé dítě na tyto nové pocity reaguje individuálně – některé pláčem, některé volí formu protestu (vztek, agrese), jiné se zapojí bez problému.

 

    Často se děti do mateřské školy těší, počáteční fáze vstupu do školky proběhne dobře, ovšem po několika dnech, když dítě pochopí pravidelnost docházky, začne reagovat jinak. Buďte trpěliví, Vaše trpělivost a podpora pomůže dítěti překonat počáteční obtíže a bude do školky chodit rádo.

 

18. 8. 2022

Vážení rodiče,

blíží se nám 1. září a tím i nástup do mateřské školy. Těšíme se na děti i na vás. Zde je pár řádků, jak to bude probíhat v prvních dnech. Ráno na vás budou na třídě čekat paní učitelky, které vám zodpoví vaše případné dotazy. Informační schůzka bude 5. 9. 2022 od 16:00 hod, kde se dozvíte spoustu dalších informací 🙂

První dva dny berte spíše jako „oťukávací“ 🙂 Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:30 hod. Děti do MŠ přicházejí do 8:00 hodin, potom se paní kuchařce hlásí stav do kuchyně.

Kadé dítě je jiné a tak i každé jinak zvládne adaptaci v novém prostředí. Některé je schopno být hned celý den bez rodičů, jiné může chvilku plakat. V naší školce probíhá adaptace postupným prodlužováním docházky. např. několik prvních dnů pouze dopolední docházka a nakonec i celodenní pobyt. Poznávat nové prostředí může dítě i za doprovodu rodiče. Tato varianta je však využívána jen v prvních dnech při zahájení školní docházky, kdy dítě za doprovodu rodiče se seznamuje formou her s prostředím mateřské školy, s personálem a hlavně s dětmi a to pro usnadnění vstupu do MŠ. Dlouhodobě není tato varianta vhodná kvůli problematičtějšímu odloučení se dítěte od rodiče. Je ale třeba, aby rodiče zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušovali chod MŠ. Pokud se první nebo druhý den budete chtít pouze podívat a víte, že vaše dítko nebude v MŠ na oběd, strávíte s ním zde pouze hodinku až dvě, nahlaste tuto situaci paní učitelce na třídě.

 

Pokud vám to nedovolí zaměstnání a  jste připraveni nechat dítě v MŠ celé dopoledne nebo i na spaní, prosíme, přizpůsobte oblečení dětí tak, aby bylo vhodné do školky i na zahradu. Oblečení by mělo být jednoduché, rychlé na převlečení. Vhodné je dětem oblečení podepsat. Dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného čistého plyšáka. Jedná se o hračky, ke kterým mají děti citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí. Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ jen po domluvě rodičů s učitelkami. (Učitelka neručí za poškození.)

(Více viz. odkaz Adaptační plán)

Nestresujte se, pokud první dny něco zapomente, vše se doladí v příštím týdnu 🙂 Přejeme krásný zbytek léta a v září se těšíma na viděnou 🙂

V případě jakých koliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. č.: 702020343, Lucie Brodská

 

 

 

ADAPTAČNÍ PLÁN NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ

CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT PŘED VSTUPEM DO ŠKOLKY