Seznam přijatých registračních čísel pro šk. rok 2021/2022

 

Seznam přijatých reg. čísel

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JATECKÁ

 

Vážení rodiče,

 

Vzhledem k současné situaci bude zápis pro nové děti na školní rok 2021/2022 i v letošním roce probíhat elektronickou formou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v době od 2. – 16. 5. 2021. Pevně věřím, že i touto cestou vše zvládneme.

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na telefonní číslo 702 020 343.

 

Postup zápisu

Potřebné dokumenty – ŽÁDOST O PŘIJETÍ a ZÁPISNÍ LÍSTEK – si stáhnete zde, nebo si je můžete v listinné podobě vyzvednout v boxu u hlavního vchodu do MŠ vždy od 6:30 do 16:00 hod. (Pro jedno dítě je nutná jedna obálka, do které je vše vloženo)

Žádost o přijetí vyžaduje potvrzení od lékaře. Je dobré se s ním telefonicky domluvit na případném potvrzení. Součástí Žádosti o přijetí je potvrzení o řádném očkování dítěte. To musí být vyplněno přímo na tiskopisu, nebo zaslané a potvrzené e-mailem od pediatra!

Dále je nutné, aby zákonný zástupce doložil kopii rodného listu a potvrzení o řádném očkování. Bez těchto dokumentů je žádost neplatná.

Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce dodat lékařské potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání!

Všechny tyto dokumenty (Žádost o přijetí, zápisní lístek, kopie RL, potvrzení od lékaře o očkování) odešlete do mateřské školy a to:

  • Poštou na adresu: Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, 395 01 Pacov
  • Vhozením v zalepené obálce do schránky na vchodových dveřích MŠ
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze odeslat pouhý e-mail) na e. adresu: pacov.jatecka@seznam.cz
  • Osobním předáním po telefonické domluvě na tel. čísle 702 020 343

Každé řádně vyplněné žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zákonnému zástupci na uvedený e-mail. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy 2.6.2021.

 

Vzhledem k tomu, že zápis bude probíhat bez osobního kontaktu, sledujte, prosím, naše webové stránky, kam budeme postupně vkládat veškeré podrobné informace ohledně zápisu, přijímání dětí, ale i nástupu dětí do MŠ apod. Pročtěte si i kritéria k přijímání dětí.

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností či Vašich dotazů mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 702 020 343. V září se budeme těšit na viděnou.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK

 

Směrnice-pro-přijímání-děti-kritéria-k-přijímání-dětí-předškolního-věku