Hasičský záchranný sbor Pacov Žižkova 1063, Pacov 565 442 222, 565 442 530
tísňová linka 112, 150
Policie České republiky Václava Plačka, Pacov 565 442 333, 974 274 111
tísňová linka 112, 158
Záchranná služba Žižkova 1063, Pacov tísňová linka 112, 155
Poliklinika Pacov Žižkova 922, Pacov 777 622 933
Praktičtí lékaři
MUDr. Jaroslav Tomis Žižkova 922, Pacov 561 110 516
MUDr. Martina Mašátová Žižkova 922, Pacov 561 110 590
MUDr. Jan Konečný Žižkova 1051, Pacov 565 442 545
MUDr. Zdeněk Stejskal Žižkova 1051, Pacov 564 571 372
Zubní lékaři
MUDr. Jana Mikulcová Žižkova 922, Pacov 565 442 901
MUDr. Hana Vášová Žižkova 922, Pacov 565 442 161
MUDr. Josef Pešek A. Sovy 444, Pacov 565 442 090
MUDr. Ludmila Vladyková Žižkova 1051, Pacov 565 442 544
VZP ČR – úřadovna Pacov Žižkova 922, Pacov 565 443 543
Nemocnice Pelhřimov Slovanského bratrství, Pelhřimov 565 355 111
VZP-OP Pelhřimov Pražská 1739, Pelhřimov 565 368 103
Linka důvěry 800 131 313
Mamograf PE Osvobození 1669 565 325 036
Městský úřad Pacov nám. Svobody 320, Pacov 565 455 111
Městské kulturní středisko Španovského 319, Pacov 565 442 216
Městské muzeum Ant. Sovy Hronova 273, Pacov 565 442 193
Správa a údržba silnic Nádražní, Pacov 565 442 196
Lesotech s.r.o. Nádražní 915, Pacov 565 442 308
Česká pošta Pacov Žižkova 1100, Pacov 565 442 451, 565 442 155
ICOM transport 567 121 111
ABA Autoklub 1240
E-ON – poruchy 800225577
Vodak Humpolec, s.r.o. prov. Pacov Pošenská 774, Pacov 565 442 400 565 323 123 – poruchy
Česká spořitelna a.s., Pacov nám.Svob. 320, Pacov 565 450 111
Komerční banka a.s., Pacov nám. Svob. 82, Pacov 565 442 579
Autoservis – Auto Pacov Nádražní 427, Pacov 565 442 257
Autoservis – Josef Šíma Myslíkova 1096, Pacov 565 442 920
Čerpací stanice PHM 565 442 032