Projekt MŠ Jatecká Pacov – Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt poskytne dočasnou personální podporu – chůvu, s cílem integrovat do dětského kolektivu dvouleté děti. Projekt podpoří pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 417 250,00 Kč
– příspěvek EU (ESF): 354 662,50 Kč
– národní veřejné zdroje: 62 587,50 Kč
– podpora celkem: 417 250,00 Kč

EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)

Název projektu: MŠ Jatecká – chůva, vzdělávání pedagogů, setkávání s rodiči

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti. Pomůže škole při společném vzdělávání dětí, a to možností personálního posílení o chůvu. Důležitou oblastí podpory je také spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

 

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 307 224,- Kč

  • příspěvek EU (ESF): 261 140,- Kč
  • národní veřejné zdroje: 46 084,- Kč
  • podpora celkem: 307 224,- Kč

 

EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)

Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)

OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)