děti

 

13. 3. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Dnes odpoledne, 13 . 3. 2020 na mimořádném zasedání rady města bylo rozhodnuto o přijetí mimořádných opatření  zřizovatele v souvislosti s COVID – 19.

Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání bude dočasně přerušen provoz v MŠ Pacov, Jatecká 571.

Budeme Vás průběžně informovat o vývoji stavu a ostatních organizačních věcech, včetně žádosti o ošetřovné, které vám vydá MŠ.

Děkujeme za pochopení v této složité situaci.

Bc. Libuše Marková

ředitelka MŠ

 

 

16. 3. 2020

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET

Od pondělí 16. 3. 2020 vstoupilo v platnost rozhodnutí rady města o uzavření Mateřské školy Pacov, Jatecká až do odvolání.

Rodičům dětí do věku 10 let, kterých se uvedené opatření týká, tzn. že jejich děti nemohou být v péči školského zařízení, náleží ošetřovné.

Zaměstnanec (rodič) o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy, který mu vydá škola.

Tuto žádost si můžete vyzvednout osobně v MŠ, a to na základě telefonické dohody, aby nedocházelo k hromadění více osob na jednom místě.

tel.: 702 020 343

 

Dnes  16. 3. 2020 si rodiče osobně vyzvedli žádost o ošetřovné. Kdyby ještě kdokoli potřeboval žádost v tištěné podobě pro své dítě, volejte na shora uvedený mobil. MŠ je uzavřená.

 

Paní učitelky budou pro děti připravovat pracovní listy, básničky a nápady, které budou pro určitý týden, podle měsíčních plánů ŠVP. Najdete je na stránkách jednotlivých tříd. Nejsou to domácí úkoly, které budete nosit zpátky do školky. Jsou pouze pro Vás na doma, aby jste měli možnost děti zabavit. Je pouze na Vašem rozhodnutí, zda se s dětmi do toho pustíte.

 

Prosím o trpělivost, než se to připraví a začneme fungovat v tomto režimu.

 

Přeji Vám milí rodiče, ať to v těchto časech zvládnete, na naše školkové děti a na Vás myslíme pořád a držíme palce.

Kdyby jste cokoliv potřebovali zkonzultovat s učitelkami na třídách, pište na e-mail tříd.

Ředitelka MŠ

 

V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mailovou adresu :
ms.pacov.jatecka@seznam.cz

 

 

28. 3. 2020

V MŠ proběhla desinfekce všech prostor a hraček.

Kdyby rodiče potřebovali druhý tiskopis na ošetřovné (při vystřídání rodičů), volejte na

tel.: 702 020 343

 

 

30. 3. 2020

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ v případě přerušení provozu – nouzový stav

 

Za měsíc březen 2020 vybíráme za školné  100,- Kč (všechny přihlášené děti) z důvodu přerušení provozu delšího než 14 dní.

Od dubna 2020 po celou dobu přerušení provozu nebude mateřská škola vybírat žádné školné.

Letak covid-FINAL

 

3. 4. 2020

Odkaz pro rodiče a zaměstnavatele, na kterém ČSSZ dne 2. 4. 2020 shrnuje postup pro získání ošetřovného za měsíc březen.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce:

 

18. 3. – ŽLUTÝ DEN

24. 3. – O perníkové chaloupce – divadlo v MŠ

7. 4. – Velikonoční dílna pro rodiče a děti

15. 4. – Švadlenka Eliška – divadlo v MŠ

21. 4. – ŠEDÝ DEN

30. 4. – Čarodějnický rej

5. a 6. 5. – Vystoupení dětí pro maminky – na třídách

14. 5. – Zvířátka v MŠ

20. 5. – ČERVENÝ DEN

1. 6. – MDD

4. 6. – Celodenní výlet pro všechny děti – ZOO Ohrada (Hluboká nad Vltavou), prohlídka ZOO, včetně divadelního představení pro děti. Podrobné informace budou pro rodiče včas připravené v šatnách na nástěnce a na letáčcích.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit