Celostátní projekt „Celé Česko čte dětem“


Naše MŠ se zapojila do projektu.
Podstatou těchto programů je pravidelná četba dětem pro radost.
Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.


Celé Česko čte dětem, o. p. s
Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.


Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
– Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
– Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
– Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.


Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.
Doporučení:
• Čtěme dětem v mateřských školách alespoň 20 minut denně, nejlépe v pravidelném čase. Čtení může probíhat i několikrát denně. Dětem, které se nemohou soustředit, je vhodné umožnit tiše si hrát – i při tom budou naslouchat.
• Pravidelně si do mateřské školy zvěme rodiče, prarodiče, skauty, zástupce zajímavých povolání apod., aby dětem nahlas předčítali.
• Navažme spolupráci s místní knihovnou a pravidelně (např. jednou měsíčně) ji s dětmi navštěvujme.
Četba může být inspirací i k nejrůznějším aktivitám, zejména výtvarným, divadelním apod.
Dětem by měly být k dispozici poličky s vhodnými knihami, na druhé straně by ve školce mělo být co nejméně televizních přijímačů.
Pro děti je také důležitý příklad dospělých, kteří sami čtou knihy.


MŠ v rámci týdenního celku máme zaměření na knihovnu, děti si samy vytváří školkovou knihovnu, pořádáme výstavy nejoblíbenějších dětských knih z domova.
Projekt bude probíhat na všech třídách. Prosíme rodiče, aby se také zapojili a přišli dětem přečíst pohádku před spaním.


Děkujeme všem, kteří si našli volnou chvilku a přišli dětem předčítat.